Red Een Dier

Red Een Dier

Stichting Red Een Dier heeft als doelstelling het wereldwijd financieel ondersteunen van noodlijdende dierenasielen.  De stichting is zonder winstoogmerk en zonder kostenvergoeding voor de bestuursleden. Stichting Red Een Dier is geheel afhankelijk van donaties.

Stichting Red Een Dier is op 2 december 2016 voortgekomen uit vereniging HAAS. Een financieel verslag presenteren we op onze website aan het begin van elk kalenderjaar over het voorgaand boekjaar. Dat wil zeggen dat het eerste verslag na afloop van boekjaar 2017 gepubliceerd zal worden.

Beleidsplan

Stichting Red Een Dier is opgericht en notarieel geregistreerd op 2 december 2016 en gevestigd in Den Haag. Het beleidsplan geeft u inzicht in onze doelstelling, aanpak en voorgenomen activiteiten. Jaarlijks zal een verslag opgesteld en op de website gepubliceerd worden. Hierin wordt het uit te uitgevoerde werk beschreven en worden de financiën verantwoord.

Download: Beleidsplan Stichting Red Een Dier

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de hieronder genoemde drie bestuursleden:

  • Voorzitter: mevrouw C.K. Harland-Noort
  • Secretaris: mevrouw D. Zorge
  • Penningmeester: mevrouw L.J. Nölkes

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

  • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren ter publicatie op de website
  • Beheren van gelden
  • Besteden van gelden en het creëren van voorzieningen

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017 – Download hier de PDF